Etikettarkiv: medarbetare

50+ har stor potential

Det är inte bara jag som tycker att företag skulle förändra sin syn på 50+ medarbetare och bättre utnyttja äldre medarbetares potential.
I synnerhet för mindre företag är det lönsamt att inkludera generationen 50+. Konkurrensen blir hårdare och det finns redan företag som har gjort mycket bra erfarenheter med strategin att ha en bra blandning av alla åldrar och att inkludera fler äldre medarbetare igen.
Ett företag kan dra nytta av alla åldrars kunskap och erfarenhet. Båda unga och äldre bidrar med sina styrkor: Den unga hjärnan lär sig lättare något nytt, tänker snabbare. De äldre arbetar lite långsammare, men korrekt, har högre motivation och presterar bättre kvalitet. Därmed ökar ett företags produktivitet. Det finns siffror som styrker detta.
I rådgivnings- och tjänstesektorn ger en äldre medarbetare mer förtroende i synnerhet för äldre kunder.

För två år sedan gjorde butikskedjan Netto Tyskland ett modigt experiment: I två av 212 butiker anställde man uteslutande 45+ och medarbetarnas erfarenhet och engagemang togs väl emot av kunderna. Under tiden var Netto tvungen att avskeda detta koncept med hänsyn till det Allmänna Jämställdhetslagen. Man satsar dock på en ideal mix av olika åldrar med lite högre andel av äldre medarbetare.

Se en artikel på Focus online här. Artikeln är på tyska, men när du läser artikeln i Google Chrome kan du högerklicka och välja att den skall översättas till svenska.