Etikettarkiv: projekt

50+ har stor potential

Det är inte bara jag som tycker att företag skulle förändra sin syn på 50+ medarbetare och bättre utnyttja äldre medarbetares potential.
I synnerhet för mindre företag är det lönsamt att inkludera generationen 50+. Konkurrensen blir hårdare och det finns redan företag som har gjort mycket bra erfarenheter med strategin att ha en bra blandning av alla åldrar och att inkludera fler äldre medarbetare igen.
Ett företag kan dra nytta av alla åldrars kunskap och erfarenhet. Båda unga och äldre bidrar med sina styrkor: Den unga hjärnan lär sig lättare något nytt, tänker snabbare. De äldre arbetar lite långsammare, men korrekt, har högre motivation och presterar bättre kvalitet. Därmed ökar ett företags produktivitet. Det finns siffror som styrker detta.
I rådgivnings- och tjänstesektorn ger en äldre medarbetare mer förtroende i synnerhet för äldre kunder.

För två år sedan gjorde butikskedjan Netto Tyskland ett modigt experiment: I två av 212 butiker anställde man uteslutande 45+ och medarbetarnas erfarenhet och engagemang togs väl emot av kunderna. Under tiden var Netto tvungen att avskeda detta koncept med hänsyn till det Allmänna Jämställdhetslagen. Man satsar dock på en ideal mix av olika åldrar med lite högre andel av äldre medarbetare.

Se en artikel på Focus online här.

Designprojekt – bara ett musklick bort

Älskar du att illustrera, att skriva, allt kring grafisk design? Och du har inte tillgång till projekt?

99designs är pionjären i designtävlingar, där designers kan skicka in sina designutkast enligt kundens design brief — vinnaren får betalning för sin mödan. Från över 343.139 designtävlingar har de betalat mer än $ 86 miljoner till sin designer community till i dag. 99designs förmedlar logo design, book cover design m.m.

Du kan även få hjälp med dina egna projekt.

Man jobbar kanske en del utan betalning, men man lär sig mycket, får inspiration och utveckla sina färdigheter.